Taneční centrum Květuš

Provozní podmínky tanečního centra Květuš

Maximální počet ubytovaných je 35 osob -včetně dětí. Prosíme o dodržování tohoto limitu.

Při týdenních pronájmech je příjezd do chalupy možný v sobotu od 14 hodin. Prosíme, ne dřív. Odjezd opět v sobotu, nejdéle v 10 hodin dopoledne.

Ve všech prostorách chalupy nekuřte, do prvního patra choďte prosím v přezůvkách, nebo bosi (všude jsou koberce).

Pokud se vám povede něco rozbít nebo poškodit, prosím informujte správce a nesnažte se problém zatajit. V případě závady nebo poškození nic samostatně neopravujte. Vždy volejte správce.

Šetřte teplou vodou – každý pokoj má bojler na 80 litrů, který je připojen na noční proud. V erárních umývárnách je bojler na 200 litrů a dohřívá se neustále. Pokud zjistíte, že protéká záchod, prosím okamžitě volejte správce. Důležité!!!

Vzhledem k velkému suchu byl nově (v roce 2016) vybudovaný suchý záchod pod ohništěm. Prosíme o jeho používání na malou potřebu během dne. Je to velice důležité. Chalupa má vlastní studnu a vrt, není napojena na vodovod. Používání suchého záchodu vás ochrání před tím, že by splachováním došla voda a vy byste museli okamžitě odjet.

Neodnášejte žádné předměty – knihy, vybavení kuchyně a další. Budete-li mít zájem, půjčte si knihu z knihovny, ale zcela určitě ji vraťte během pobytu na chalupě.

Při opouštění chalupy prosím zkontrolujte, zda jsou všechna okna zavřená a všechna elektrická zařízení vypnutá (varná konvice vytažená ze zásuvky). Umyjte po sobě nádobí a ukliďte do polic. Prosíme, pokud si přenesete lavice a stoly,vraťte je na původní místo. Paní uklízečka je štíhlá žena a neunese těžší předměty.

Odpadky prosím třiďte na směsný odpad a plasty. Pokud si budete chtít udělat táborák, přineste si dříví z lesa.

Do chalupy není dovoleno brát zvířata. Doporučujeme je s sebou nebrat. Pokud nelze jinak, můžete je nechat ve stodole nebo venku. Prosíme majitele, aby pejsky chodili venčit mimo vesnici.

Prosíme, respektujte soukromé prostory (budou zamčené), děkujeme.

Pokud dojde k vážnému poškození chalupy nebo vybavení vinou ubytovaných, organizátor je povinen uhradit vzniklé škody.

Přeji vám, aby se vám pobyt vydařil a dobře jste si odpočinuli.

Jitka Bonušová