KURZ COUNTRY TANCŮ

Pro pedagogické pracovníky, akreditováno MŠMT

Naším cílem je nenásilnou formou podpořit pohybové aktivity žáků základních škol, základních uměleckých škol a center volného času. V současné době je velmi těžké přimět žáky k fyzickým aktivitám. Současně zřetelně ubývá schopnost osobní komunikace mezi dětmi. Oba tyto problémy může částečně pomoci řešit tanec. Nikoli společenský ale lidový. Při správném vedení hodiny vše probíhá zábavnou formou, která současně přináší poučení a jejíž výsledky lze následně prezentovat na školních i mimoškolních akcích.
My nabízíme pohybovou aktivitu pro všechny děti, bez ohledu na to, zda-li jsou nebo nejsou pohybově nadané. Těšíme se na setkání s vámi. 

Jitka Bonušová a Jan Pumpr

Kurz je akreditován v rámci vzdělávacích programů: MSMT – 21308/2020-2-472. 

Americké country tance

Americké country tance nabízejí hodnotnou zábavu a poučení všem dětem, bez ohledu na míru jejich talentu či schopností. Při country tancích se pouze chodí, proto odpadá náročné učení tanečních kroků. Srozumitelná hudba je dětem dobrým vodítkem. Současně se ale děti učí chápat co je to rytmus, takt a hudební fráze.
Nedílnou součástí je sociální stránka. Jednak se mohou zúčastnit opravdu všechny děti a pak, systém country tanců zajistí, že tanečníci se mezi sebou neustále střídají, dochází tak k osobnímu kontaktu všech zúčastněných zcela přirozenou cestou.

Country tance jsou v základní formě velmi jednoduché a jsou určené všem. Ze zkušenosti je zřejmé, že na některých školách se vyprofilují děti, které se chtějí věnovat country tancům i mimo povinnou školní docházku. V tom okamžiku country tance nabízejí mnohem náročnější formy a poskytují dostatečný materiál pro další vzdělávání.

Tyto školní skupiny dětí pak mají možnost se zapojit do celostátních přehlídek a soutěží v oblasti country tanců. Vůdčí postavení v tomto oboru má Českomoravská asociace dětských country tanečních skupin, která pořádá i Mistrovství republiky. Velkou inspirací pro práci s dětmi může být také festival Pardubická Ryengle.

pár01
Czech Country Dancers

Kurzy jsou koncipované pro skupiny pedagogů do 30 osob.
Každý účastník kurzu obdrží certifikát od školitele dle zákona č. 563/2004 Sb.

Forma vedení kurzů
Na zahájení kurzu je účastníkům vyložen teoretický úvod, obsahující rámcovou historii vybrané skupiny tanců, video ukázky originálních tanců a kulturní a společenské souvislosti. Dále pak nejdůležitější pojmy z hudební a taneční nauky. Následuje praktická část, kdy si všichni v praxi vyzkouší, jak vybrané tance tančit a vyučovat. Naučí se jednotlivé mechanismy výuky, základní figury, držení těla atd. Začínáme nejjednoduššími formami a postupně přidáváme zajímavější prvky a figury tak, aby pedagogové měli dostatek materiálu pro dlouhodobou práci. Na závěr kurzu probíhá společná diskuse, kdy pedagogové sami pokládají otázky a podněty k výuce.
Termíny a cena

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny.

Hodinová dotace je 6 hodiny výuky. Kurzy probíhají v čase 9:00 – 16:00, včetně přestávky na oběd. 
Cena kurzu je 750 Kč/účastník.

Platba

Uzávěrka přihlášek a termín splatnosti je vždy 5 pracovních dnů před termínem kurzu. Po odeslání přihlášky vám zašleme fakturu na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Při platbě jako variabilní symbol uveďte telefonní číslo (9 číslic), které vyplníte v přihlášce. Jako specifický symbol uveďte datum kurzu bez teček (DD,MM,ROK). Do zprávy pro příjemce uveďte název školy. Díky tomu se nám budou příchozí platby lépe identifikovat. Děkujeme.

Každou platbu, kterou obdržíme, vám potvrdíme e-mailem zpět. Pokud vám platbu nepotvrdíme do týdne po jejím odeslání, prosíme, kontaktujte nás. Děkujeme.

Účastníci kurzu budou mít možnost na místě zakoupit metodické materiály k výuce country tanců (CD, DVD, popisy tanců). Více informací na stránkách taneční školy Dvorana.

Cloggers
Místo konání kurzů

Kurzy pořádáme v tanečním sále Fakultní školy UK, SZUŠ Music Art, která již v 90. letech měla vlastní vyučovací osnovy zaměřené na výuku country tanců a pomáhá tak k jejich šíření u nás. 

Adresa konání:
SZUŠ Music Art
Písková 126/27
14300 Praha 12 Modřany

Spojení: Ze Smíchovského nádraží autobusem č. 190 nebo z Kačerova č. 150 do stanice Písková. Z centra tramvajemi 2, 3, 17, 21 do stanice Čechova čtvrť.

Kurzy dalšího vzdělávání pedagogů pořádá:
Dvorana CD o.s.
Krosenská 533, Praha 8, 18100
IČO: 48551244
E-mail: dvorana@dvorana.cz, telefon: 608 889 304

Akreditace MŠMT – 27529/2020-1