GDPR

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Jitka Bonušová, se sídlem Generála Janouška 889/36 19800 Praha 9, IČ: 60451921, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  jméno a příjmení, název firmy, adresu, e-mail, telefonní číslo

 2. Jméno, příjmení, název firmy, adresu, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a za účelem kontaktu naší firmou při organizaci kulturních akcí. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let. Veškeré zpracované údaje nepředáváme třetím stranám.

 3. Soubory Cookies nezpracováváme.

 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na adresu společnosti.

 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si kopii těchto údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud