Taneční centrum Květuš

Provozní podmínky tanečního centra Květuš

Maximální počet ubytovaných je 35 osob -včetně dětí. Prosíme o dodržování tohoto limitu. Pokud by vás bylo víc, je potřeba osobní dohoda.

Při týdenních pronájmech je příjezd do chalupy možný v sobotu od 14 hodin. Prosíme, ne dřív. Odjezd opět v sobotu, nejdéle v 10 hodin dopoledne.

Ve všech prostorách chalupy nekuřte, do prvního patra choďte prosím v přezůvkách, nebo bosi (všude jsou koberce).

Pokud se vám povede něco rozbít nebo poškodit, prosím informujte správce a nesnažte se problém zatajit. V případě závady nebo poškození nic samostatně neopravujte. Vždy volejte správce.

Šetřete teplou vodou – každý pokoj má bojler na 80 litrů, který je připojen na noční proud. V erárních umývárnách je bojler na 200 litrů a dohřívá se neustále. Pokud zjistíte, že protéká záchod, prosím okamžitě volejte správce. Důležité!!!

V roce 2022 byl Květuši vybudován vodovod a tím se vyřešil problém s nedostatkem vody. Vodu používáme ze dvou zdrojů. V kuchyni je pitná voda (z vodovodního řádu), v pokojích a společných sociálkách využíváme vodu ze studny, která není pitná, ale není nebezpečná. Bez starostí si s ní čistěte zuby a sprchujte se.
V období sucha byl kousek od ohniště vybudován suchý záchod. Jeho používání je doporučené. Studna má omezenou kapacitu a používáním suchého záchodu se ušetří velké množství vody. (Při otevřených dveřích máte senzační výhled do kraje.)

Neodnášejte žádné předměty – knihy, vybavení kuchyně a další. Budete-li mít zájem, půjčte si knihu z knihovny, ale zcela určitě ji vraťte během pobytu na chalupě.

Při opouštění chalupy prosím zkontrolujte, zda jsou všechna okna zavřená a všechna elektrická zařízení vypnutá (varná konvice vytažená ze zásuvky). Umyjte po sobě nádobí a ukliďte do polic. Prosíme, pokud si přenesete lavice a stoly,vraťte je na původní místo. Paní uklízečka je štíhlá žena a neunese těžší předměty.

Odpadky prosím třiďte na směsný odpad a plasty. Pokud si budete chtít udělat táborák, přineste si dříví z lesa.

Do chalupy není dovoleno brát zvířata. Doporučujeme je s sebou nebrat. Pokud nelze jinak, můžete je nechat ve stodole nebo venku. Prosíme majitele, aby pejsky chodili venčit mimo vesnici.

Prosíme, respektujte soukromé prostory (budou zamčené), děkujeme.

Pokud dojde k vážnému poškození chalupy nebo vybavení vinou ubytovaných, organizátor je povinen uhradit vzniklé škody.

Při pouštění reprodukované hudby buďte ohleduplní k sousedům, kteří zde bydlí a nepřehánějte to.

Přeji vám, aby se vám pobyt vydařil a dobře jste si odpočinuli.

Jitka Bonušová